Barvínek: Svatý Vojtěch

Pořad v souvislostech


Čeští patroni - 100 let republiky
Budeme vysílat

Když prší...
Když prší...
Kejkle mezi nebem a zemí
Vysílali jsme

Barvínek

Dobrodružství v přírodě

PRA Barvínek
Audioarchiv

V úterním Barvínku 2. října se vydáme po stopách svatého Vojtěcha. Jeho příběh nás zavede do Evropy, Břevnovského kláštera nebo ke studánce.

Příběh svatého Vojtěcha nám přiblíží otec Zdeněk Dršťka. Bude nás zajímat, co ze života svatého Vojtěcha pro nás může být inspirací nebo jak poznáme biskupa. Pokud chcete vědět, proč je svatý Vojtěch patron všech kněží, poslechněte si naše povídání.

Svatý Vojtěch stál u zrodu našeho nejstaršího mužského kláštera u nás. Arciopat Prokop Siostrzonek nás provede počátky vzniku Břevnovského kláštera.

Papežská misijní díla dětí zakládají po celé České republice Misijní klubka. Ty se snaží budovat MOST (Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.) mezi dětmi celého světa. Jak se stát misionářem, stejně jako svatý Vojtěch, nebo jak se projevuje heslo „Děti pomáhají dětem“ nám prozradila paní Bronislava Halbrštátová z Papežských misijních děl dětí.

Při cestování po světě je dobré umět cizí jazyk. Sám svatý Vojtěch byl velmi vzdělaný a dokázal mluvit v několika jazycích tehdejší Evropy. Jazykoznalec Milan Tesař nám poradí jak na učení jazyků a naučí nás i pozdrav v uměle vytvořeném univerzálním jazyce – esperantu.

Naše pátrání po stopách svatého Vojtěcha uzavře tipař Radovan. Zavede nás na místo, kde v dávných dobách sídlila rodina svatého Vojtěcha.

Přidejte se k nám a našemu putování za svatým Vojtěchem!

Těší se na vás Simona a Romana