NyníDuchovní hudba
Skladba: Snímání z kříže Ježíše Krista, spasitele našeho (2.část) - Recitativo: "La Bonta del Signore"; Autor: Richter František Xaver; Dirigent: Válek Roman; Sóla: Kněžíková Kateřina - soprán, Březina Jaroslav - tenor, Mathmann Philipp - soprán, Olech Piotr - contratenor, Cafourková Ďuricová Lenka - soprán; Soubor: Czech Ensemble Baroque & Choir
22:00Smysl utrpení nevinného...
22:30Živý růženec (bolestný)
23:00Duchovní hudba
23:40Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...