Historie Rozhlasového městečka

Místa kolem Rozhlasového městečka se už v dávných dobách zalíbila lovcům mamutů v mladším paleolitu, o čemž vypovídají četné archeologické nálezy.

První zmínka o založení Rozhlasové dědiny pochází z roku 1202, z něhož se dochovala první gruntovní kniha. Povýšení na městečko bylo provedeno dekretem císaře Františka I. dne 20. května 1805. Městečko navštívily nebo obývaly osobnosti jako např. K. H. Borovský, Bedřich Smetana, Božena Němcová, Alois Jirásek, bratři Čadíkové…

Odvěký střed obce vytváří náměstí, jenž svou nynější podobu získalo až v novověku.

Neodmyslitelnou obecní součástí je bezesporu přírodní park se zahradou, která představuje jednu z našich nejvýznamnějších památek z oblasti historické zeleně. Vznikla souběžně s výstavbou hradu počátkem 13. století a citlivě využívá svažujícího se terénu k protékajícímu potoku.

Katolický farní kostel sv. Martina je doložen už ve středověku ze záznamů v zemských deskách k roku 1398. Stavba současného barokního kostela však byla dokončena až roku 1644 Milotou ze Zástřizl a téhož roku vysvěcena olomouckým světícím biskupem Karasem. K podstatnému rozšíření stavby došlo počátkem 21. století a následovalo nové vysvěcení, tentokrát samotným ředitelem Radia Proglas P. Martinem Holíkem.

Cestou mezi obecnou školou a zoologickou zahradou se dostaneme ke starobylému objektu postavenému v první polovině 16. století, dnes využívanému jako muzeum.

Pozdněrománský královský hrad nedaleko uherské hranice, založený patrně před polovinou 13. století, obsahoval původně dvě věže, doplněné jednopatrovým palácem s pozdější kaplí. Nejstarší písemnou zmínku, jakož i první užití jeho názvu v přídomku, nacházíme u jména jistého Protivy, vykonávajícího zde správcovský úřad kolem roku 1300. V politicky nestálém období na přelomu 14. a 15. století začínají moravští markrabí zastavovat statky svým věřitelům, z nichž vzpomeňme Lichtenštejny, Kunštáty a Cimburky. Roku 1511 hrad ztrácí výsadu královského zboží a se všemi privilegii přechází do rukou Arkleba Trnavského z Boskovic, který jej ale brzy prodává Žerotínům a tito Zástřizlům, vlastnícím panství plných sto let. V první polovině 17. století přicházejí Petřvaldové a počátkem 19. věku Berchtoldové, nedobrovolně opouštějící naši zemi po druhé světové válce.

Několik desítek příkrých schodů vede k hradní rozhledně, odkud se rozprostírá nezapomenutelný výhled do širokého okolí - k Bílým Karpatům, Hostýnským vrchům i na Pálavu. Severní a západní stranu pokrývá zelený obzor Chřibů.

V Rozhlasovém městečku se dále nachází velké množství kulturních a historických památek. Můžeme zde spatřit starobylou cukrárnu, kde se odpradávna vyráběla ta nejlepší čokoláda v širém kraji, starou redutu, dnes přeměněnou na nejmodernější kino s dolby SR, digital, DTS, dále koupaliště, hvězdárnu, ZOO, řadu obchůdků…

Počet obyvatel v Městečku je různý a často se mění. Nutno podotknout, že kdo jednou toto roztomilé Městečko navštívil, vždy se do něho rád vrací. Mimo běžný turistický ruch ožívají jinak klidné prostory Městečka zvláště uprostřed každého týdne…

V roli průvodců se střídali a střídají Habža, Kamčatka (2002), Kubík (2003-2008, 2018), Terezka (2008-2016), Lucie (20016-2017) a Kristína.