Výprava na lesní mýtinku

Výprava na lesní mýtinku

Pořad v souvislostech


Hymna a chorál Svatý Václave a hymna EU
Budeme vysílat

Hymna a chorál Svatý Václave a hymna EU
Hymna a chorál Svatý Václave a hymna EU
Vysílali jsme

Hymna a chorál Svatý Václave a hymna EU
Hymna a chorál Svatý Václave a hymna EU
Hymna a chorál Svatý Václave a hymna EU
Audioarchiv
7. prosince 2017 Pohádky Autor: Irena Kintrová

Máte rádi medvědy? Pak vězte, že o jednom bude nedělní pohádka 17. prosince 2017 a v našem vysílání ji uslyšíte úplně poprvé.

Podíváme se naposledy do knížky Evy a Michala Skořepových "Chytré pohádky z lesní mýtinky", která učí děti pohádkovou formou pochopit některé principy fungování financí.

Tady půjde medvěd, jeho síla a velikost doslova "na dračku" - kdo by si snad pod dračkou představil trojhlavou saň, je vedle, přátelé. "Jít na dračku" je ústálené rčení, které odkazuje na doby, kdy se ručně sdírala nebo také škubala měkká část peříčka od prostředního pevného ostnu. Z naškubaných měkkých kousků se pak vyrobila peřina. A když se dcera vdávala, musela mít peřiny nejmíň dvě. Čím větší, tím lepší. Byla to piplavá práce, při které se nesmělo hlasitě smát a bouchat dveřmi, neboť jak známo, peří umí lítat! Zato se u toho hodně "mleloz lesní mýtinky pantem" - tedy vyprávělo.

"Jít na dračku" tedy doslova a do písmene znamená "být na roztrhání" - tedy situace, kdy se pro samý zájem z mnoha stran toužíme rozpůlit.

V téhle pohádce mají děti pochopit princip odměny za práci a také význam českého přísloví "bez práce nejsou koláče" (jak říkají králíci z klobouku: "Ani mrkev!")