Správné odpovědi do soutěže Proglaso z neděle 7. září 2008

15. září 2008 Proglaso Autor: Pavel Mikšů

Správné odpovědi na soutěžní otázky z minulého kola biblického kvízu Proglaso jsou tyto:

První dvě otázky byly pro všechny, třetí pro dvanáctileté a starší, čtvrtá pro patnáctileté a starší.

1) Se kterými zvířaty byl prorok Daniel v jámě? Prorok Daniel byl v jámě se lvy. (Da 6,17)

2) Které zvíře jedl Ježíš s učedníky při poslední večeři? Při této příležitosti jedli beránka. (Mt 26,19)

3) pro dvanáctileté a starší  V útrobách kterého zvířete strávil Jonáš tři dny? Byla to velryba. (Jon 2,1)

4) pro patnáctileté a starší  Ke kterému zvířeti přirovnal Ježíš Heroda? Připiš odkaz. Ježíš Heroda přirovnal k lišce. (Lk 13,32)