Barvínek 2. 12.: O adventu

2. prosince 2008 Barvínek, Advent Autor: Luděk Strašák

První prosincový Barvínek nám přinese spoustu informace o adventu. Poslouchejte v úterý 2. prosince v 16.00 nebo v sobotu 6. prosince v 9.30.

Na úvod si můžete zazpívat předvánoční bajku Hovada Boží (Animantes Dei) v podání skupiny Jablkoň.

Potom se podíváme do Rosic, kde se už po sedmnácté uskutečnila oslava Církevního silvestra. Jedná se o poslední den před novým církevním rokem. Budeme hovořit s několika účastníky této akce.

Jak se dovíte z dnešního Barvínku, roráty je název pro ranní adventní mši, kde se zpívá píseň Rosu dejte, nebesa, shůry (latinsky Rorate coeli desuper). Tyto mše začínají obvykle ještě za tmy a v dřívějších dobách si lidé na cestu svítili lampičkami. Tento zvyk obnovili v Šitbořicích na Břeclavsku, kde po celý advent mimo neděle slaví mši svatou v nekřesťanských šest hodin ráno, a to až do 23. prosince. Podnikli jsme tam tedy výzvědnou výpravu. Kostel byl zaplněný spoustou lidí a vpředu před oltářem se tísnilo kolem 30 rozžatých lampiček. Místo kázání kniha a čtení na pokračování. Zhruba padesát školáků a možná ještě více dospělých, naslouchají se zatajeným dechem. A jak to dopadne? Dozvíme se to zítra? Nejspíš až při  půlnoční mši. Po skončení mše ještě rychlý kříž a honem do školy. O adventu nám potom moc pěkně popovídal P. Jiří Topenčík. Zdůraznil, že advent by se měl prožívat s radostí, v tichu a s nadšeným očekáváním.
Máte to do Šitbořic blízko? Jeďte se tam taky někdy podívat. www.farnost-sitborice.org
 
Vánoční tvoření ve farnosti Zbraslav nám popíše hlavní organizátorka Jarmila Strašáková. Dovíte se, jak připravit adventní věnec nebo adventní kalendář.
 
Obvykle v prosinci, v době adventu, slaví i Židé svůj svátek světel - Chanuku. O jeho významu nám pověděla Hana Kellermannová z Plzeňské židovské obce. Připomíná se při něm vyčištění jeruzalémského chrámu od pohanských model a na památku zázraku, kdy oheň v lampě, který měl teoreticky hořet jen jeden den, hořel celých osm dní, než se podařilo vyrobit nový posvátný oheň. O tomto zázraku se můžete dočíst i v Knize Makabejské, kterou obsahuje katolická Bible. Ale pozor, je to čtení jen pro ty, kterým nevadí krváky.
 
A na závěr si připomeneme scénku o svaté Lucii, kterou napsala Monika a kterou jsme v Barvínku už jednou vysílali. Ale stojí za to si ji znovu poslechnout.