Jak se otevírají studánky? Prozradí údolí Hostěnického potoka

Jak se otevírají studánky?

Pořad v souvislostech


Jak se otevírají studánky?
Budeme vysílat

Indiáni v Anthroposu
Život jako vystřihovánka
Ministranti v akci
Vysílali jsme

Jukebox Barvínku

Bylinkový Barvínek

Bylinkový Barvínek
Audioarchiv
16. května 2022 Barvínek Autor: Kateřina Michal

Den otevírání studánek připadá každoročně na 31. května. Jedná se o dávnou tradici doprovázenou zpěvem a tancem spojenou se symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé zimě. Jak vypadá tento zvyk spojený s vítáním jara dnes? Na výlet za lesní studánkou jsme se s Barvínkem vypravili do obce Pozořice, naším průvodcem byla paní Sylva Kohoutová, která se několik let o zdejší studánky starala.

Sylva KohoutováPaní Sylva Kohoutová spolu se svým manželem byli jedni ze zakladatelů spolku Mladých ochránců přírody a myslivosti v jejich vesnici. Soustředili se hlavně na péči o studánky v jejich okolí. Jak paní Kohoutová sama vzpomíná, studánky byly zdrojem pitné vody nejen pro jejich předky, ale i pro ně samotné. „Už hodně dávno byly nějaké studánky, které si lidé upravovali. My jsme začínali v roce 1980, kdy vznikl Svaz ochránců přírody. (..) Tak jsme ty studánky začali opravovat. Vytipovali jsme ty starý, byla to třeba taková Habrová studánka,“ říká paní Kohoutová. Do aktivit moderního jímání studánek a péče o ně se zapojovalo mnoho dobrovolníků z okolních vesnic, díky nimž bylo možné vše realizovat.

A jak vypadal průběh otevírání studánek v okolí Pozořic, které dříve bývalo spojené sHabrová studánka vítáním jara? „Celý průvod dětí šel s Morenou s takovýma ozdobenýma větvičkama až k té Habrové studánce nebo až k té další Srnčí studánce. A to se vždycky řekla nějaká báseň, zazpívala se tam nějaká písnička, vyčistili to tam, a tím bylo to otevřené.“ Později se akt otevírání studánek spojil s Pochodem osvobození. A proč bychom podle paní Kohoutové na studánky neměli zapomínat ani v dnešní době? „Teď by měly sloužit k tomu, aby se zachovaly ty prameny a  aby lidi k tomu měli nějaký vztah.“

chata JelenicePo stopách studánek v okolí Pozořic jsme se vydaly také my. Na doporučení paní Kohoutové jsme vyrazily do údolní Hostěnického potoka, které je součástí Přírodního parku Říčky. Prozkoumaly jsme čtyři studánky, loveckou chatu a jejich okolí, ovlažili se chladnou pramenitou vodou a nechaly se unést jejich malebností. Jak to dopadlo? To a mnohé další uslyšíte v Barvínku v úterý 17. května od 16 hodin! Reprízu poslouchejte v sobotu 21. května po jedenácté nebo kdykoliv v audioarchivu.

Vašimi průvodci budou Štěpánka a Káťa!