Po stopách našich světců: Marie Restituta Kafková

7. dubna 2007 Barvínek Autor: Luděk Strašák

Narodila se v brněnské části Husovice v roce 1894.  Vyrůstala a studovala pak ve Vídni, v r. 1915 byla přijata k 'sestrám křesťanské lásky III. řádu sv. Františka' a obdržela řeholní jméno Marie Restituta. Od r. 1919 pracovala v nemocnici v Mödlingu jako sestra na oper...

Narodila se v brněnské části Husovice v roce 1894.  Vyrůstala a studovala pak ve Vídni,
v r. 1915 byla přijata k 'sestrám křesťanské lásky III. řádu sv. Františka' a obdržela řeholní jméno Marie Restituta. Od r. 1919 pracovala v nemocnici v Mödlingu jako sestra na operačním sále,
byla oblíbena nejen pro svou obětavou pomoc, ale i jako moudrá rádkyně. Za druhé světové války v roce 1942 byla gestapem zatčena v nemocnici na udání lékaře, příslušníka SS, který údajně nalezl v jejím koši průklepový papír, kde byla napsána báseň, zesměšňující hitlerovské Německo. Sestra byla obviněna z velezrady a po třináctiměsíční vazbě popravena 30.3.1943. Vězeňský duchovní napsal po její smrti do úmrtní knihy: 'Svým příkladným chováním v cele smrti přivedla několik spoluvězňů do katolické církve.' Mohla být osvobozena, kdyby vystoupila z řádu, ale zůstala věrná svým slibům a raději přijala smrt.
V listopadu 1988 zahájila katolická církev proces jejího blahořečení, který byl završen o deset let později, kdy Marii Restitutu prohlásil ve Vídni Svatý otec Jan Pavel II. za blahořečenou.