S Barvínkem za kocourem Mikešem do Hrusic

S Barvínkem za kocourem Mikešem do Hrusic
11. ledna 2011 Barvínek Autor: Luděk Strašák

V Barvínku 11. 1. 11 se v 16 h (bohužel ne v 11) vypravíme do Památníku Josefa Lady ve středočeských Hrusicích. Dovíme se mnohé o jeho životě, o jeho knížkách i o tom, co všechno v Hrusicích zůstalo z Ladovy doby. Průvodkyní nám bude paní Květoslava Naštická. A ještě něco, když nestihnete premiéru, pusťte si reprízu v sobotu 15. ledna v 9.30 nebo zkuste náš Audioarchív.

Jedno listopadové dopoledne jsem se závějemi sněhu prodíral do Hrusic ve středních Čechách. Vesnice leží na kopečku hned nad 23. kilometrem dálnice D1. Zvlášť, když jedete z Prahy, tak dobře uvidíte kostel, který už dávno znáte z Ladových obrázků.

Cestu lemovaly ukazatele, na kterých byl namalovaný kocour Mikeš. A ty mě přivedly až do Památníku Josefa Lady, vily, kterou kdysi věnovala státu Alena Ladová jako památku na svého tatínka.

 

V památníku jsem se prodral několika školními výlety až k pokladně. Vstupenky, upomínkové předměty a další věci tam prodávaly čertice. Až později jsem zjistil, že to jsou průvodkyně muzeem, které v období kolem svátku sv. Mikuláše provázejí návštěvníky v tomto převleku. S jednou čerticí - pardon - s jednou z průvodkyň, Květoslavou Naštickou, jsem potom hovořil o díle a životě Josefa Lady.

Josef Lada (17. 12. 1887 - 14. 12. 1957) se narodil v Hrusicích a měl tři sourozence. Jeho tatínek byl švec. Josef Lada chodil do hrusické školy a nejvíc ho bavilo kreslení a přírodopis. Tatínek jej dal na vyučení, měl se stát malířem pokojů a divadelních dekorací, ale nakonec se vyučil knihařem.

Později se ale začal živit jako příležitostný kreslíř a karikaturista, publikoval v novinách (redigoval přílohu Českého slova - Kvítko z čertovy zahrádky) a ilustroval knížky pro děti. A nejen pro děti. Světoznámými se staly ilustrace v knize jeho přítele Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi.

Po osmnáctileté známosti se oženil s Hanou Budějovickou. Měli spolu dvě dcery, mladší Evička zemřela při bombardování Prahy v roce 1945, starší Alena se potatila a byla známou ilustrátorkou.

 

 

Josef Lada byl především malířem, ale proslulosti dosáhl i jako spisovatel. Mezi jeho nejznámnější díla patří knížky o kocouru Mikešovi, o chytré kmotře lišce, Nezbedné pohádky, Bubáci a hastrmani a další.

Je zajímavé, že zvlášť kocour Mikeš se stal světoznámým v mnoha zemích světa a také mnozí cizinci navštěvují Ladův památník.  

 

 

Ne všichni vědí, že Josef Lada maloval s dvěma velkými hendikepy. Po úrazu v dětství na jedno oko neviděl. Navíc byl levák přeučený na pravou ruku. Až někdy budete pozorovat Ladovy obrázky, pak si uvědomte, že je maloval přeučený levák, který viděl pouze jedním okem. Jaké by to teprve byly obrázky, kdyby je maloval levou rukou a viděl na obě oči! (Je pravdou, že mnozí znalci díla Josefa Lady si myslí, že Lada maloval právě tak, jak maloval díky tomuto hendikepu, ale proč bychom nemohli spekulovat, jaké by to bylo kdyby....)