Svatý Prokop

Svatý Prokop

Pořad v souvislostech


Čeští patroni - 100 let republiky
Budeme vysílat

Když prší...
Když prší...
Kejkle mezi nebem a zemí
Vysílali jsme

Barvínek

Dobrodružství v přírodě

PRA Barvínek
Audioarchiv

V úterý od 16.00 hod bude naším průvodcem v Barvínku svatý Prokop. Zavede nás mezi mnichy a poustevníky. Společně se vydáme na výlet mezi horníky.

Redaktorka Kateřina Rózsová, si povídala s opatem Prokopem Siostrzonkem. Zajímalo nás, v čem pro nás může být svatý Prokop vzorem nebo v čem nachází pan opat podobnost se svým jmenovcem. Možná pro Vás bude překvapení, že život svatého Prokopa je opravdu inspirující.

Svatý Prokop byl mnich a poustevník. S barvínkovským mikrofonem jsme pátrali, kdo je to mnich a kde se mniši berou. Na naše všetečné otázky odpovídal redaktor náboženské redakce Daniel Blažke.

Připravena je i anketa. Na Den otevřených dveří jsme se dětí ptali, zda znají nějaké michy, jestli dokážou nemluvit nebo se nebojí být sami.

Svatý Prokop je patron všech horníků, tedy tatínků a kluků, kteří dokážou hluboko v podzemí těžit uhlí. Tuhle zajímavou a hodně náročnou práci nám představí pan Lukáš Adolt.

Koho by zaujala práce v dole a hornictví, toho pozveme na výlet do muzea hornictví. Budete tam moci zažít pocit, jako opravdový horníci hodně hluboko pod zemským povrchem.

Na slyšenou v Barvínku se na Vás těší Simča Císařová a Romča Odstrčilová.