Hrajeme si: Curiosity

Hrajeme si: Curiosity
8. října 2015 Hrajeme si, Barvínek Autor: Luděk Strašák

Další hra z cyklu Hrajeme si nás zavede na Mars, na jehož povrchu jezdí sonda Curiosity. A my si zahrajeme na ovládání této sondy.

Vzdálenost Země od Marsu kolísá od 56 do 400 miliónů kilometrů. A když je nejdále, tak se k němu signál ze Země dostane až za dvacet minut. Sonda narazí na nějaký předmět a pošle na Zemi dotaz, co má dělat. Ten dotaz letí 20 minut a i kdyby pozemní personál odpověděl okamžitě, pokyn pro sondu letí nějakých 20 minut zpátky. Takže sonda se až po 40 minutách vlastně doví, co má dělat.

Pojďme si na to zahrát, ideální je, když je víc týmů. Vyznačí se velký čtverec  třeba 5x5 metrů. Do něj se rozhážou nějaké předměty, třeba tenisáky a také si tam stoupnou členové týmů, to budou sondy. Z každého týmu jeden. Mají ale zavázané oči. 

A co dělají další? Ti stojí stranou v řídícím středisku vzdáleném například 10 m od místa, kde se pohybují sondy. Jeden člen řídí sondu, to znamená, že vysílá k sondě ostatní členy týmu s pokynem, co má sonda dělat. Ten člen týmu musí říct přesně stejný rozkaz, s jakým jej poslal vedoucí střediska. A potom se vrací zpátky pro další rozkazy.

Sondy musí být neustále v pohybu, nesmí vyjít z hrací plochy, nesmí se srazit s jinou sondou, ale přitom musí poslouchat jen povely, které jim přiběhnou říct ostatní členové týmu.

Tenisáky, nebo ostatní předměty sonda sbírá, když na ně narazí. Sbírá je tak dlouho, dokud se pohybuje v hracím území, dokud nevystoupí ven, nebo se nesrazí se sondou jiného týmu. V tom okamžiku pro ni hra končí a nemůže sbírat další tenisáky.

Vítězí ten tým, který má na konci hry největší počet tenisáků. Jenmom doplňuji, že je potřeba více rozhodčích, aby kontrolovali provoz sondy, jestli se pohybuje tam, kde má a jestli opravdu poslouchá pokyny řídícího střediska.