Dušičkový Barvínek: Zkusme vzít tuto dobu jako příležitost ke smíření se a odpuštění

Dušičkový Barvínek: Zkusme vzít tuto dobu jako příležitost ke smíření se a odpuštění

Pořad v souvislostech


Dušičkový Barvínek
Budeme vysílat

Magazín Barvínku
Magazín Barvínku
Sluchátko
Vysílali jsme


Výlet na Měsíc

Výlet na Měsíc

Cyklo-Barvínek
Audioarchiv
2. listopadu 2021 Barvínek Autor: Veronika Fráňová

Slavnost Všech svatých a Památka všech věrných zemřelých či lidově Dušičky jsou dva svátky na začátku měsíce listopadu, kdy první z nich připomíná všechny svaté a při druhém vzpomínáme na zemřelé a církev se modlí za duše v očistci. 

Vydejte se spolu s Barvínkem na procházku na hřbitov v Brně-Židenicích, kde jsme si nejen o Dušičkách povídali s o. Zdeňkem Drštkou.

S otcem Zdeňkem Drštkou jsem měla domluvený sraz u vchodu hřbitova v Brně-Židenicích. Nutno dodat, že období Dušiček opravdu znatelně zvyšuje návštěvnost hřbitovů, a to i dopoledne, a tak zatímco jsem čekala na o. Zdeňka u zaplněného parkoviště, stále se kolem trousili lidé, jednotlivci ale i dvojice.

Počasí nám přálo a jak pravil sám o. Zdeněk: "Když vysvitne slunce, je i na hřbitově krásně." Zapálili jsme svíčku na hrobech našich příbuzných a poté se posadili kousek opodál na lavičku a já se mohla začít ptát na otázky, které mě ve spojitosti s těmito listopadovými svátky zajímaly.

hřbitov_Židenice_Proglas_2021

Kde se vzalo pojmenování Dušičky? Proč slavíme tyto svátky (všech svatých a věrných zemřelých) právě na podzim? Co je to očistec a co jsou to ty odpustky, k čemu jsou dobré? A co mají s Dušičkami společného Keltové? Nejen na tyto otázky uslyšíte odpovědi v Dušičkovém Barvínku 2. listopadu od 16 hodin. Reprízu uslyšíte v sobotu v 11 hodin a také můžete poslouchat kdykoliv v audioarchivu!

hřbitov_Brno_Židenice_Proglas_2021_2